regulaminy :: regulamin nadawania tytulu
Aktualności


18 stycznia 2018 r.
Dzień Wolontariatu

16 stycznia 2018 r.
Bezpieczne ferie

15 stycznia 2018 r.
26. finał WOŚP

14 stycznia 2018 r.
Bal karnawałowy

16 stycznia 2018r.
Harmonogram zebrań z rodzicami w dniu 17.01.2018r.

11 stycznia 2018 r.
Kolędowania czar...


Regulamin przyznawania honorowego tytułu
"PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W OLSZTYNIE"

 1. Osobom, instytucjom i firmom szczególnie zasłużonym dla Szkoły Podstawowej Nr 9 w Olsztynie Rada Pedagogiczna w drodze uchwały może nadać tytuł "PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W OLSZTYNIE".
 2. Tytuł "PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W OLSZTYNIE" przyznaje się w szczególności za:
  • wieloletnią, bezinteresowną pracę na rzecz Szkoły,
  • wieloletnią, znaczącą pomoc materialna i finansową na rzecz Szkoły,
  • wieloletnie publiczne wspieranie i popularyzowanie Szkoły.
 3. Tytuł "PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W OLSZTYNIE" Rada Pedagogiczna przyznaje z własnej inicjatywy lub na pisemny, umotywowany wniosek:
  1. Rady Rodziców,
  2. Samorządu Uczniowskiego,
  3. związków zawodowych działających w Szkole,
  4. zespołu wychowawczego Szkoły,
  5. dyrektora Szkoły
 4. Przyznanie przez Radę Pedagogiczną tytułu "PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W OLSZTYNIE" wymaga pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 5. Osoba, instytucja lub firma, której przyznano tytuł "PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W OLSZTYNIE" otrzymuje:
  1. dyplom pamiątkowy,
  2. indywidualnie numerowany, pozłacany "RYCERSKI MEDAL PRZYJAŹNI", wraz z certyfikatem opatrzonym w hologram, z łacińskim napisem na awersie: "PRAWDZIWEGO PRZYJACIELA POZNAJE SIĘ W POTRZEBIE".
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2000


copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski