Aktualności


18 stycznia 2018 r.
Dzień Wolontariatu

16 stycznia 2018 r.
Bezpieczne ferie

15 stycznia 2018 r.
26. finał WOŚP

14 stycznia 2018 r.
Bal karnawałowy

16 stycznia 2018r.
Harmonogram zebrań z rodzicami w dniu 17.01.2018r.

11 stycznia 2018 r.
Kolędowania czar...


Zakres zadań dyrektora 

W zakresie spraw bezpośrednio związanych
z działalnością podstawową Szkoły:

 • przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów do szkoły oraz przenoszenia ich do innych oddziałów,
 • występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
 • sprawowanie opieki pedagogicznej nad nauczycielami,
 • realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w innych przepisach,
 • stwarzanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka.

  W zakresie spraw organizacyjnych:

 • przygotowanie projektów planów pracy Szkoły,
 • opracowanie arkusza organizacyjnego Szkoły.

  W zakresie spraw porządkowych, BHP i podobnych:

 • zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły,
 • wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.


 • copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
      facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski