pracownicy :: dyrekcja :: obowiązki wicedyrektor
Aktualności
Zakres obowiązków wicedyrektora

  1. Układanie planu lekcji
  2. Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli
  3. Nadzór nad organizacją wycieczek szkolnych
  4. Organizowanie egzaminów wewnętrznych
  5. Organizacja zebrań z rodzicami
  6. Nadzór nad dokumentacją przebiegu nauczania
  7. Opieka nad uroczystościami szkolnymi
  8. Opracowanie semestralnego i rocznego podsumowania pracy dydaktycznej i wychowawczej
  9. Opieka nad zespołem wychowawczym


copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski