opieka :: pielęgniarka
Aktualności


16 października 2017 r.
Lekcja patriotyzmu

16 października 2017 r.
Pasowanie na ucznia

16 października 2017 r.
Tajemnice Teatru Lalek

11 października 2017 r.
Mój nauczyciel

10 października 2017 r.
Nasi wolontariusze w akcji

10 października 2017 r.
Ciasteczkowa akcjaDzieci objęte są opieką pielęgniarki
pani Ireny Staszko

Godziny pracy:
poniedziałek 11.30-16.00
środa 7.30-16.00
piątek 7.30-11.00
Do zadań pielęgniarki należy:
  • Wykonywanie testów przesiewowych w celu wykrywania nieprawidłowości i odchyleń w stanie zdrowia ucznia oraz interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z odrębnymi przepisami
  • Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów
  • Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi
  • Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością
  • Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć
  • Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole
  • Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej
  • Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) grupowej profilaktyki fluorkowej 6 razy w roku, co 6 tygodni
  • Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej
  • Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi aktami i przyjętymi zasadami


copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski