organizacje :: PCK
Aktualności


16 października 2017 r.
Lekcja patriotyzmu

16 października 2017 r.
Pasowanie na ucznia

16 października 2017 r.
Tajemnice Teatru Lalek

11 października 2017 r.
Mój nauczyciel

10 października 2017 r.
Nasi wolontariusze w akcji

10 października 2017 r.
Ciasteczkowa akcja


 

                                           

Opiekunką szkolnego koła PCK jest Pani
  Joanna Rychlik

*** 
Zarząd Koła

             Kinga Kuczmarska 6a 

              Igor Buśko 5c


 

Od wielu lat w naszej szkole działa szkolne koło PCK. Zrzesza ono uczniów klas IV - VI, interesujących się problemami ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz pragnących działać społecznie na rzecz drugiego człowieka.

Celem działalności szkolnego koła PCK jest:

 • wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej, umysłowej, żywienia i otoczenia,
 • promowanie zdrowego stylu życia bez używek i ryzykownych zachowań,
 • przeciwdziałanie nałogom: nikotynizmowi, narkomanii, alkoholizmowi,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i troski o własne zdrowie
 • kształtowanie wrażliwości na los drugiego człowieka
 • nabywanie umiejętności niesienia pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia
 • propagowanie idei pracy woluntarystycznej
 • upowszechnianie wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym

    Powyższe cele wynikają z założeń statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża.

    Uczniowie podejmują działania opiekuńcze, redakcyjne, promocji zdrowia, ratowników medyczno - sanitarnych, ekologiczne.

    W planowaniu pracy oświatowo - zdrowotnej koła uwzględnia się propozycje Zarządu Rejonowego PCK, działania okazjonalne wynikające z tradycyjnych terminów oraz rzeczywiste potrzeby naszej szkolnej społeczności.

  Wytyczone w planie pracy zadania realizujemy poprzez:

 • organizowanie pogadanek, dyskusji na wybrane tematy o treści prozdrowotnej
 • projekcje filmów
 • organizowanie konkursów i imprez wychowawczo - zdrowotnych:
  • konkursy plastyczne
  • konkurs "Wiedzy o zdrowiu"- 17.11.2014
  • Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu (laureaci etapu szkolnego reprezentują szkołę w Rejonowej i Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu)
 • eksponowanie materiałów propagandowych (plakatów, ulotek, haseł) - 
 • współorganizowanie imprez (Wigilia, Mikołajki, kiermasze) 
 • podejmowanie akcji o charakterze charytatywnym np. "Żak", "Gorączka złota", "Jedna czekolada - jeden gorący posiłek", "Pomocna dłoń"
 • organizowanie we współpracy ze Społecznym Instruktorem Młodzieżowym szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Posiedzenie Opiekunów PCK (06.10.2014 r.)
 • Międzynarodowa Akcja ""Polacy - Rodakom" - zbiórka pomocy szkolnych dla dzieci na Litwie (07.11.2014 r.. )
 • Akcja rozprowadzania czekolad - cegiełek (06.12.2014 r.)
 • Reprezentowanie szkoły w  Olimpiadzie Rejonowej " Zdrowy styl życia" w Zespole Szkół Gastronomicznych - III miejsce w powiecie i zakwalifikowanie się do Olimpiady Wojewódzkiej
    Podejmowane przez SK PCK przedsięwzięcia są wspierane przez Dyrekcję Szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów - sympatyków koła. Jest to działalność pożyteczna i bezinteresowna  .


 • copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
      facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski