opieka :: gabinet terapii i logopedii
Aktualności


16 października 2017 r.
Lekcja patriotyzmu

16 października 2017 r.
Pasowanie na ucznia

16 października 2017 r.
Tajemnice Teatru Lalek

11 października 2017 r.
Mój nauczyciel

10 października 2017 r.
Nasi wolontariusze w akcji

10 października 2017 r.
Ciasteczkowa akcjaW naszej szkole funkcjonuje
gabinet terapii pedagogicznej i logopedii
(sala 116 i sala 201)
prowadzony przez nauczycieli terapii pedagogicznej i logopedów
Panią Joannę Rychlik
Panią Agnieszkę Nowacką

Asia_Rychlik__terapia__1.jpgDo zadań nauczyciela terapeuty należy:
 • diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu,
 • usprawnianie, korekta i kompensacja zaburzonej funkcji, w obrębie percepcji wzrokowej, słuchowej i kinestetyczno-ruchowej,
 • stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,
 • opracowywanie indywidualnych programów terapii z uwzględnieniem potrzeb dzieci,
 • stosowanie licznych wzmocnień pozytywnych w połączeniu z modelowaniem zachowania poprzez naśladownictwo,
 • współpraca z rodzicami, nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogicznę i innymi poradniami specjalistycznymi,
Do zadań logopedy należy:
 • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dziecka w tym mowy głośnej i pisma,
 • diagnozowanie logopedyczne oraz organizowanie pomocy logopedycznej,
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej z dziećmi, dziećmi których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy,
 • organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy współpracy z pedagogiem szkolnym, nauczycielami i nauczycielem terapii pedagogicznej,
 • organizowanie i prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli zgodnie z Programem Szkoły i Szkolnym Programem Profilaktyki.


copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski