opieka :: pielęgniarka
Aktualności

Dzieci objęte są opieką pielęgniarki
pani Ireny Staszko

Godziny pracy:

środa 7.30-16.00
piątek 7.30-11.30
Do zadań pielęgniarki należy:
  • Wykonywanie testów przesiewowych w celu wykrywania nieprawidłowości i odchyleń w stanie zdrowia ucznia oraz interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z odrębnymi przepisami
  • Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów
  • Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi
  • Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością
  • Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć
  • Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole
  • Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej
  • Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII) grupowej profilaktyki fluorkowej 6 razy w roku, co 6 tygodni
  • Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej
  • Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi aktami i przyjętymi zasadami


copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski