PARTNER : o projekcie
Aktualności
pash.jpg Projekt "Szkoły: Partnerzy przyszłości"

„Wykształcenie daje perspektywy – wielojęzyczność otwiera horyzonty. W naszych szkołach partnerskich za granicą pragniemy nie tylko umożliwić dostęp do naszego języka i systemu oświaty, lecz także wzbudzić wzajemne zainteresowanie i zrozumienie”- powiedział federalny minister spraw zagranicznych dr Frank-Walter Steinmeier na starcie projektu „Szkoły: Partnerzy przyszłości”.
Celem szeroko zakrojonego projektu jest zbudowanie globalnej sieci, składającej się z ponad 1000 szkół partnerskich i wzbudzenie tym samym właśnie w młodych ludziach zainteresowania i fascynacji nowoczesnymi Niemcami i jego mieszkańcami.
Oprócz naszej szkoły w Polsce zakwalifikowało się siedem szkół i zespołów szkół do udziału w tym globalnym projekcie. Od marca 2008 roku największy polski dziennik - Gazeta Wyborcza wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej - w ramach programu „Szkoła z klasą” informowała o projekcie i zachęcała polskie szkoły, by ubiegały się o status szkoły partnerskiej. Dzięki współdziałaniu z Gazetą napłynęło wiele interesujących zgłoszeń.

Szkoły staną się w najbliższych trzech latach szkołami modelowymi. Na ich przykładzie będzie można pokazać, jakie korzyści płyną ze ścisłej i stałej współpracy szkoły podstawowej z gimnazjum i liceum – szczególnie w zakresie nauczania języka niemieckiego jako języka obcego.
Szkoły biorące udział w tym projekcie otrzymają szerokie wsparcie. Dyrektorzy szkół i nauczyciele będą mieli między innymi możliwość podnoszenia kwalifikacji, a szkoły uzyskają pomoc finansową na wyposażenie (pomoce dydaktyczne i do nauki własnej). Przewidziane są również stypendia i letnie kursy dla młodzieży w Niemczech.

Projekt koordynowany jest w Polsce przez Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i realizowany w ścisłej współpracy z Goethe-Institut oraz z Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (Centralnym Wydziałem Szkolnictwa Za Granicą). Dalszymi ważnymi partnerami są DAAD (Niemiecka Akademicka Służba Wymiany) oraz Pädagogischer Austauschdienst der Zentralstelle der Kulturministerkonferenz (Służba Wymiany Pedagogicznej Stałej Konferencji Ministrów Nauki, Oświaty i Kultury Landów Niemieckich).


 Prezentacja programu PowerPointcopyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski