Programy : Program wczesnej profilaktyki Cukierki
Aktualności
Program wczesnej profilaktyki  „Cukierki”
Program „Cukierki” opiera się na bajce Agnieszki Grzelak o takim samym tytule. Ma on na celu kształtowanie dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi. Dzieci uczą się, jak należy zachować się w sytuacjach kiedy osoba nieznajoma proponuje im  np. słodycze, próbuje dostać się do mieszkania itp. Uzyskują w sposób adekwatny do wieku informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń z nim związanych. W trakcie zajęć uczniowie nabywają umiejętności zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi, rozwijają samodzielne i twórcze myślenie, budują poczucie własnej wartości, uczą się, że współpraca jest jedną z form zapobiegającą zachowaniom agresywnym, kształtują umiejętność troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, bliżej poznają personel szkolny (pani kucharka, pani sprzątająca, pan woźny), którzy także oprócz nauczycieli dbają w szkole o ich bezpieczeństwo, poznają telefony do instytucji, które pomagają ludziom. Wszystkie zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi.

Program skierowany do uczniów klas 2
Zajęcia prowadzi pedagog szkolny Marzena Tańska.


copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski