Rada Rodziców
Aktualności
 Prezydium Rady Rodziców

Imię i nazwiskoFunkcjaKlasa
Anna Frajtag
przewodnicząca3b
Monika Kozłowska
wiceprzewodnicząca6c
Paulina Waszkiewicz
skarbnik1a
Komisja Rewizyjna
Imię i nazwiskoFunkcjaKlasa
Stella Maścianica
przewodnicząca
6d
Marta Kraushar
wiceprzewodnicząca
6e
Magdalena Popek
sekretarz
4b

Kontakt do Rady Rodziców:
rada.rodzicow@sp9.olsztyn.eu

pdf_small.gifRegulamin Rady Rodziców


W roku szkolnym 2020/2021 składki wynoszą rocznie 50 zł od rodziny. Wpłaty należy dokonać u skarbników klasowych, skarbnika Rady Rodziców lub bezpośrednio na konto:

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie

Numer konta: 09 2030 0045 1110 0000 0260 1580
Bank BNP Paribas w Olsztynie

 
 Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Przyjaciele.

Minęły wakacje i ponownie spotykamy się w Naszej „9”. Niektórzy po raz pierwszy, inni kolejny raz razem z dziećmi witają nowy rok szkolny. Rok nowych pomysłów, oczekiwań , planów czy zamierzeń…

W naszej szkole działa Rada Rodziców, która pragnie zaprosić wszystkich rodziców i przyjaciół szkoły do współpracy, celem której jest stworzenie jak najlepszych warunków umożliwiających naszym dzieciom ich głębszy rozwój zainteresowań i talentów.
Mamy wiele pomysłów i planów, które chcielibyśmy realizować wraz z Wami drodzy Rodzice, Dyrekcją szkoły, Gronem Pedagogicznym i Samorządem Uczniowskim. Minione lata świadczą o naszej pracy i zaangażowaniu w życie szkoły. Wspieraliśmy wszystkich uczniów biorących udział w kółkach zainteresowań, konkursach, zawodach i olimpiadach. Staraliśmy się wychodzić naprzeciw Waszym oczekiwaniom poprzez działania, które są skierowane do naszych dzieci i mają na celu ich dobro, bezpieczeństwo i rozwój, a mianowicie:
• poprawę warunków nauki,
• zapewnienie bezpieczeństwa i dodatkowych atrakcji na terenie szkoły,
• dofinansowanie klasowych i ogólnoszkolnych przedsięwzięć.

Radę Rodziców tworzymy My, rodzice, poprzez wybranych i oddelegowanych przez nas przedstawicieli, po jednym z każdej klasy. Rada w porozumieniu z Dyrekcją szkoły decyduje między innymi o tym:
• w jakich warunkach będą się uczyć nasze dzieci,
• jak będzie wyglądał ich czas spędzany w szkole po jak i przed lekcjami,
• jakie nagrody dostaną i jakimi zabawkami będą się bawić w szkole.

Jednakże bez Waszej pomocy te plany nie będą możliwe do zrealizowania, dlatego zwracamy się do Państwa z apelem o wpłaty na Fundusz Rady Rodziców. Pieniądze zebrane przez Radę na Fundusz służą między innymi do: • pomocy w organizacji wycieczek, wyjazdów , dyskotek , bali , itp.,
• fundowaniu nagród dla dzieci za ich osiągnięcia i pozytywne zachowanie,
• dbania o wizerunek szkoły (kwiaty, nowoczesne pomoce naukowe itp.),
• zachęcania naszych dzieci do udziału w różnorodnych konkursach i kółkach zainteresowań poprzez dofinansowanie i fundowanie ciekawych nagród,
• organizowania różnych akcji, mających na celu urozmaicenie życia szkolnego.

Wyżej wymienione cele mogą zostać zrealizowane tylko dzięki Państwa pomocy, dlatego jeszcze raz prosimy o liczne wsparcie naszego wspólnego Funduszu. Informujemy również iż wszyscy członkowie Rady Rodziców działają społecznie. Każda wydana przez Radę Rodziców złotówka jest skrupulatnie rozliczana, a każdy wydatek jest dokładnie przemyślany i omawiany na spotkaniach Rady oraz wymaga akceptacji poprzez głosowanie.

Obecnie składka na Fundusz wynosi 50 zł na rok od każdej rodziny.

Składka na Fundusz Rady Rodziców to nie jest kolejny sposób na wyciągnięcie pieniędzy - to pieniądze w 100% przeznaczone na nasze dzieci.
 


copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski