opieka :: gabinet terapii i logopedii
Aktualności

W naszej szkole funkcjonuje
gabinet terapii pedagogicznej i logopedii
(sala 116 i sala 201)
prowadzony przez nauczycieli terapii pedagogicznej i logopedów
Panią Joannę Rychlik
Panią Agnieszkę Nowacką

Asia_Rychlik__terapia__1.jpgDo zadań nauczyciela terapeuty należy:
 • diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu,
 • usprawnianie, korekta i kompensacja zaburzonej funkcji, w obrębie percepcji wzrokowej, słuchowej i kinestetyczno-ruchowej,
 • stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,
 • opracowywanie indywidualnych programów terapii z uwzględnieniem potrzeb dzieci,
 • stosowanie licznych wzmocnień pozytywnych w połączeniu z modelowaniem zachowania poprzez naśladownictwo,
 • współpraca z rodzicami, nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogicznę i innymi poradniami specjalistycznymi,
Do zadań logopedy należy:
 • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dziecka w tym mowy głośnej i pisma,
 • diagnozowanie logopedyczne oraz organizowanie pomocy logopedycznej,
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej z dziećmi, dziećmi których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy,
 • organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy współpracy z pedagogiem szkolnym, nauczycielami i nauczycielem terapii pedagogicznej,
 • organizowanie i prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli zgodnie z Programem Szkoły i Szkolnym Programem Profilaktyki.


copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski